Säkerhet

Publikens säkerhet vid evenemang är högsta prioritet. Friends Arenas säkerhetsorganisation planlägger säkerhetsarbetet i samarbete med arrangörer och utifrån de specifika förutsättningarna för respektive evenemang. Säkerhetsarbetet sker tillsammans med Avarn, polisen och andra berörda myndigheter.

Säkerheten för publiken är det absolut viktigaste för arenan och Sweden International Horse Show och de åtgärder som vidtagits följer de rekommendationer som berörda myndigheter har angivit.

(uppdaterad 2017-04-24)