Doping, karenstider och kontamination - Sweden International Horse Show

Doping, karenstider och kontamination

  0 Comments

Vi har tidigare år berättat om dopingproverna som tas under SIHS, ni kan läsa om det här.

Marianne Lindsjöö rapporterar att nu har tagit alla dopingprover på de nationellt tävlande hästarna för i år, totalt 4 st blev det. Ett par har redan tagits av Peter Kallings på FEI-hästarna och några till kommer tas under dagen idag.

”Håven” som används när urin ska samlas vid dopingprovtagning. 

Men varför tas det dopingprover? Det finns strikta regler (som skiljer sig något mellan nationella nivå och FEI) vad gäller medicinering av hästarna. Alla hästar kan någon gång behöva få läkemedel och då har dessa en karenstid för tävling. Detta är för att se till att inga hästar tävlar med medicin i kroppen som kan påverka deras prestation på något vis.

Om din egen häst behöver medicineras är det alltid ditt ansvar att hålla koll på karenstiden för tävling. Du kan läsa om vilka karenstider som gäller på Ridsportsförbundets hemsida. Det är viktigt att komma ihåg att det inte bara är läkemedel som har karenstider utan även vissa fodertillskott, olika liniment och behandlingsformer kan ha karenstid. Om ett läkemedel till exempel har 14 dagars karenstid så måste det alltså gå minst 14 dygn från att hästen fick sista dosen av läkemedlet tills den tävlar.

När en häst medicineras med läkemedel så kan det också finnas en risk för kontaminering, det vill säga att en annan häst än den som medicineras får i sig medicinen. Svenska Travsportens Centralförbund tog 2005 initiativ till en pilotstudie om just kontamination vid behandling med Flunixin (ett vanligt antiinflammatoriskt läkemedel till häst),  utförd av veterinär A. Norgren med flera. Ett av försöken som gjordes var att 2 hästar gavs Flunixin i normaldos intravenöst (injektioner direkt i blodet) och efter avslutad behandling bytte de box och 2 andra obehandlade hästar ställdes in i boxarna där hästarna hade behandlats. Då kunde man hitta Flunixin i urinen på de obehandlade hästarna i mycket låg dos i 4 dagar. I ett annat försök behandlades hästarna med Flunixin peroralt (via munnen, gavs med foder i krubban) och när behandlingen var klar ställdes obehandlade hästar in i boxarna. Då kunde flunixin påvisas i urinen hos de obehandlade hästarna i 8 respektive 14 dagar. En annan intressant sak de visade var att om hästarna som behandlats med Flunixin stod kvar i samma box som den behandlats i så kunde flunixin påvisas i urinen i 21 dagar, det vill säga längre än karenstiden. I en annan del av studien placerades en häst i boxen bredvid de hästar som behandlades (med helvägg emellan) och hos den hästen kunde inte flunixin påvisas i urinen.

Så när hästar i tävlingsstall ska medicineras bör de under hela behandlingstiden stå i en behandlingsbox och flyttas tillbaka till sin vanliga box efter avslutad behandling. Om man inte har en medicineringsbox så ska man när behandlingen är avslutad tömma boxen på allt strö, avföring och urin och göra rent boxen mekaniskt. Självklart ska inte andra hästar ställas in i den behandlade hästens box. Det är såklart också viktigt hur medicinen hanteras, och att den förvaras säkert och åtskiljt från foder och foderhinkar.

/Eva Olsson, leg.vet., Mälaren Hästklinik

I FEI-stallet på Friends finns också medicineringsboxar om någon häst skulle behöva någon medicin medan de är här.