Fråga om Cushing/ PPID - Sweden International Horse Show

Fråga om Cushing/ PPID

  1 Comment

Vi har fått en fråga av Marika om en sjukdom som kan drabba framförallt äldre hästar och medicinspecialist Anna Kendall svarar:

Om jag som ägare misstänker att en häst/ponny ev har cushings. Hur tillförlitligt och hur mycket kan dessa foder som riktar sig till just till dessa individer hjälpa? Eller måste Cushings ALLTID medicineras?

Hej Marika!

Cushing, eller PPID som det också kallas, är en godartad förändring i hypofysen som utvecklas med stigande ålder på en del hästar. När hypofysen växer i storlek, skapar det tryck mot vissa delar av den, och funktionen blir påverkad. I förlängningen orsakar detta en överproduktion av kortisol, ett slags stresshormon. Hästarna kan få problem med ämnesomsättningen och blir mindre känsliga för insulin vilket i sin tur kan leda till fång. Andra tecken som kan ses är lång och ibland lockig päls som inte fälls, svettning och att hästen dricker och kissar mer än normalt.

I Sverige testar vi för cushing/PPID genom att ta ett enkelt blodprov på ACTH, ett av de hormon som produceras av hypofysen. Har man en tydlig ökning av detta hormon kan det tyda på PPID, men även andra sjukdomar kan orsaka stegringar. ACTH nivåerna varierar också under året OCH det finns indikationer på att normalnivåerna kan variera mellan olika raser vilket är ny och spännande information som säkert kommer att undersökas mer.

Ett säkrare test för PPID är att göra en så kallad TRH-respons test. Substansen som behövs för detta är dock ganska dyr och därför börjar man helst med ACTH blodprovet som beskrivet ovan.

Behandling görs med en medicin som heter Prascend. Den fungerar ofta mycket bra, men dosen som behövs är ganska individuell och man kan behöva prova sig fram innan man hittar en optimal behandlingsnivå. Behandlingen är daglig och livslång, och tyvärr har den startkarens vilket gör att tävlande hästar inte kan behandlas. Om hästen mår bra och fungerar i arbete, måste den absolut inte behandlas, MEN obehandlad PPID kan leda till att hästen utvecklar fång, och fången blir svårbehandlad om man inte kombinerar fångbehandlingen med medicin mot PPID.

Det finns inga foder som kan behandla PPID, men däremot kan det vara bra att ge ett foder som inte innehåller så mycket socker, dvs att använda foder som är anpassade för hästar med metabolt syndrom (EMS).