Fråga om skador på ringband - Sweden International Horse Show

Fråga om skador på ringband

  0 Comments

Min lille pälskling har varit inne på operation två gånger för inflammationer i ringbanden (annularligamenten) på olika ben. Folk jag pratar med verkar aldrig ha hört talas om liknande skador så min fråga är hur vanligt det är med inflammationer i ringbanden och vad som kan vara de främsta orsakerna till det?

/Evelyn

Hej Evelyn!

Ringbandet omger kotsenskidan på baksidan av kotan och skador i senorna eller i dessas ganska komplicerade infästningar kan ge inflammation i senskidan, vilket sedan påverkar ringbandet. Exempel på dessa strukturer är den sk manica flexoria. Det förekommer också att endast ringbandet är skadat och förtjockat.

För att bota dessa skador brukar man undersöka senskidan med endoskopisk teknik och städa inne i densamma. Man tar då bort skadade senfibrer, sammanväxningar och inflammatorisk vävnad. Det man ofta gör sedan är att skära av ringbandet för att ge senskidan mer plats och ta bort smärta från när ringbandet belastas. Prognosen för tillfrisknande beror på vilka strukturer som är inblandade och hur skadade dessa är.

Skadorna orsakas ofta av överbelastning, men det kan också finnas komponenter av akut trauma. Hur vanligt är då detta? Det tycks inte finnas några studier av hur vanligt förekommande de olika aspekterna av skador i senskidan och ringbandet är, men en sökning i våra journaler visade att ett besök på tusen rörde ringbandet. Vad gäller de hästar vi opererar så är det betydligt vanligare och en grov uppskattning är att det kan vara knappt en procent av våra operationer. Så ja, det är ovanligt och därmed inte så konstigt att dina bekanta inte har stött på skador i området för kotsenskidan och ringbandet. Skadorna ses hos alla typer av hästar, men intrycket är att det är vanligare hos ponnyer och travhästar än hos stora hästar som har andra användningsområden än travsport.

/Karl Ljungvall, kirurg, Mälaren Hästklinik