Hästens friskvård- ett teamarbete! - Sweden International Horse Show

Hästens friskvård- ett teamarbete!

  0 Comments

För en liten tid sedan blev jag ombedd att föreläsa på  Equiterapeutföreningens årsmöte. Jag berättade om hur jag jobbar till vardags med hältutredningar och utredningar av prestationsnedsättning hos hästar. Det blev en jätterolig och trevlig dag med många intressanta diskussioner. Sammanfattningsvis är vi många yrkeskategorier som behöver samarbeta för att hålla våra hästar friska och glada och för att de ska kunna prestera så bra som möjligt.

Jag har fördelen att få arbeta tillsammans med många kunniga personer. Beroende på vilken typ av problem som hästen har samarbetar jag med dem för att lösa hästens och ryttarens problem. Ibland kommer hästägare till mig för att hästen inte fungerar i ridningen. Jag börjar alltid med en vanlig undersökning av hästen, känner igenom rörelseapparaten (leder, muskler, senor, ligament etc.) noga, ser hur den rör sig med och utan ryttare. I vissa fall hittar vi en hälta eller andra uppenbara tecken på ett veterinärmedicinskt problem, men ibland har hästen inte ont men kanske är spänd och har svårt att slappna av i ridningen. Då ber jag gärna en av de Equiterapeuter/leg. sjukgymnaster/fysioterapeuter vi samarbetar med på kliniken att känna igenom hästen, och kanske går problemet att lösa på den vägen. Det är också en stor hjälp i många fall som uppföljning till att jag behandlat hästen för till exempel en hälta, där minskad rörlighet är ett vanligt sekundärt problem.

I andra fall kanske det är att hästen måste tränas på ett annat sätt för att fungera. Dels kanske ryttaren behöver hjälp att hitta ”knappar” för att faktiskt kunna rida hästen lösgjord, ibland måste hästen stärkas utan ryttare och då rekommenderar jag dem olika typer av rehabiliteringsträning och remitterar dem för detta till ett rehabiliteringscenter vi samarbetar med.

En annan viktig faktor är såklart skoningen. Den har en stor påverkan på hästens prestation och hållbarhet. Vi samarbetar med flera duktiga hovslagare som arbetar på våra kliniker men kommer också ofta fram till en gemensam plan med hästens ordinarie hovslagare, om det är någon annan än de som arbetar vid våra kliniker, som kan fortsätta på inslagen väg efter skoning på klinik.

Hästens foderstat kan också behöva ses över och då tar jag hjälp av en foderrådgivare eller i de fall hästen har ett medicinskt problem, någon av våra medicinspecialister.

Utrustningen är också en mycket viktig del, sadeln kanske behöver ses över av en duktig sadelutprovare. Passar bettet som hästen rids på? Något som kan undersökas/kontrolleras vid årliga rutinkontrollen av munnen som genomförs av någon av tandspecialisterna.

Min poäng med det här inlägget är att vi behöver vara ett helt team runt hästen för att hålla den frisk – och vi behöver samarbeta med olika yrkeskategorier för att uppnå detta. För att det ska fungera på ett sätt som verkligen hjälper hästen krävs en öppenhet och ödmjukhet inför varandras profession. När vi kan dra nytta av varandras kunskaper och förmågor och hjälpas åt – då blir jobbet med presterande hästar så fantastiskt roligt och utvecklande!

Eva Olsson

leg. vet.