Publiksiffror

2016 2015 2014
Torsdag kväll  9 421 8 334 9 100
 —
FREDAG
– förmiddag  5 365 5 710 4 929
– eftermiddag  7 697 7 702 6 011
– kväll  9 670 10 134 9 211
Fredag totalt  22 732 23 546 20 151
 —
LÖRDAG
– förmiddag  6 529 6 006 5 250
– eftermiddag  14 915 15 726 13 750
– kväll  10 566 12 020 12 200
Lördag totalt  32 010 33 752 31 200
 —
SÖNDAG
– förmiddag  6 870 6 855 7 158
– eftermiddag  7 781 6 786 7 290
– kväll  7 903 10 045 9 955
Söndag totalt  22 554 23 686 24 403
 —
TOTALT  86 717 89 318 84 854