Slutsvar från obduktion av Luma de Lux - Sweden International Horse Show

Slutsvar från obduktion av Luma de Lux

  0 Comments

Slutsvaret av obduktionen av Luma de Lux som avled den 3. December 2017 föreligger från SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt), den visar inget mer utöver preliminärsvaret där dödsorsaken fastställdes att vara en brusten aorta.

Som vi tidigare rapporerat förlorar hästen vid en aortaruptur medvetandet direkt till följd av ett mycket snabbt blodtrycksfall. Det finns inga sätt att i förväg veta att detta kommer att ske och det kan ske närsomhelst under hästens liv.