Publiksiffror - Sweden International Horse Show

Publiksiffror

2018 2017 2016 2015 2014
Torsdag kväll  6 102  8 279  9 421 8 334 9 100
 —
FREDAG
– förmiddag  4 614  4 557  5 365 5 710 4 929
– eftermiddag  7 861  7 504  7 697 7 702 6 011
– kväll  8 729  9 352  9 670 10 134 9 211
Fredag totalt  21 204 21 413  22 732 23 546 20 151
 —
LÖRDAG
– förmiddag  6 114  6 416  6 529 6 006 5 250
– eftermiddag  13 779 15 066  14 915 15 726 13 750
– kväll  12 040  11 344  10 566 12 020 12 200
Lördag totalt  31 933 32 826  32 010 33 752 31 200
 —
SÖNDAG
– förmiddag  6 424 6 723  6 870 6 855 7 158
– eftermiddag  8 566  7 791  7 781 6 786 7 290
– kväll  7 983  9 265  7 903 10 045 9 955
Söndag totalt  22 973  23 779  22 554 23 686 24 403
 —
TOTALT  82 212  86 297  86 717 89 318 84 854